Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților – bune practici

18 septembrie 2014

Employee surveys

Satisfacția angajaților și implicarea emoțională a acestora sunt aspecte asupra cărora organizațiile se concentrează și pe care le evaluează cu scopul de a afla care este părerea angajaților referitor la diferite probleme legate de organizație, activitatea acesteia sau locul lor de muncă, probleme pe care angajații nu le-ar evidenția altfel, de frică să nu se compromită sau să-ți piardă slujba. Un instrument extrem de util care poate ajuta managerii la măsurarea nivelului de satisfacție a angajaților și la colectarea de informații în acest sens este chestionarul de evaluare a satisfacției angajaților.

Motivele pentru care departamentele de resurse umane utilizează aceste chestionare sunt variate. Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților pot reprezenta:

 • Un instrument de feedback – chestionarele de evaluare sunt unul dintre cele mai eficiente și mai accesibile mijloace prin care o organizație poate primi feedback direct de la angajați; printr-un astfel de chestionar se poate afla opinia angajaţilor despre organizația pentru care lucrează și activitatea acesteia;
 • Un barometru care indică nivelul de satisfacție a angajaților;
 • Un instrument care ajută conducerea să înțeleagă fluctuația de personal și variația acesteia.

Indiferent de aspectele asupra cărora se concentrează, chestionarele reprezintă un instrument accesibil și ușor de utilizat pentru efectuarea unei cercetări privind satisfacția angajaților. Cu toate acestea, uneori cu cât abordarea pare mai ușoară, cu atât este mai dificil să se obțină un rezultat bun, în acest caz, un chestionar eficient și de calitate.

În continuare sunt prezentate unele aspecte ce ar trebui luate în considerare pentru a crea un chestionar eficient, care poate oferi organizațiilor informații relevante legate de implicarea emoțională a angajaților. Astfel, pentru a crea un chestionar de evaluare a satisfacției angajaților organizațiile ar trebui:

 • Să definească obiectivul chestionarului și să îl formuleze într-un mod cât mai clar și mai precis posibil;
 • Să creeze chestionare scurte și simple – în acest mod, completarea chestionarelor nu durează mult timp, iar acestea pot aduce un număr mare de respondenți;
 • Să acorde atenție modului în care sunt formulate întrebările – acestea trebuie să servească scopului stabilit, să nu fie ambigue, să nu fie nici prea generale, dar nici foarte restrictive;
 • Să păstreze confidențialitatea – respectarea confidențialității angajaților este un element important deoarece aceștia ar putea avea rețineri în a-și exprima anumite opinii de frica repercusiunilor pe care acestea le-ar putea avea dacă se cunoaște identitatea lor;
 • Să identifice factorii care influențează implicarea emoțională a angajaților – acest lucru  ajută și în a decide cum și asupra căror aspecte trebuie să se concentreze strategiile și acțiunile de îmbunătățire a implicării angajaților;
 • Să acționeze în baza rezultatelor – odată ce chestionarul a fost completat, iar rezultatele au fost centralizate, managerii trebuie să utilizeze informațiile astfel obținute pentru a dezvolta o strategie care să ajute în abordarea problemelor identificate.

Chestionarele de evaluare a satisfacției angajaților sunt într-adevăr niște instrumente eficiente de măsurare, dar acestea nu fac decât să identifice starea curentă a implicării angajaților în cadrul unei organizații. După cum este menționat într-un raport al fundației Society for Human Resource Management, pentru a avea rezultate pozitive în ceea ce privește implicarea emoțională a angajaților, organizațiile nu ar trebui să se limiteze exclusiv la aceste chestionare. Organizațiile ar trebui să implementeze o strategie care să permită managerilor să ia deciziile potrivite și să acționeze corespunzător pentru a îmbunătăți nivelul de implicare emoțională a angajaților.

 Recomandări

Profită şi înscrie-te la cursul „Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor” (30 octombrie 2014, București) pentru a dobândi competențele necesare înțelegerii factorilor care influențează implicarea angajaților, etapelor măsurării gradului de implicare emoțională și proceselor de îmbunătățire a nivelului de implicare a angajaților.

Beneficiile participării:

 • Înțelegerea procesului de implicare emoțională a angajaţilor și deprinderea abilitaților de a implementa un astfel de proces în propria organizație;
 • Aplicarea în practică a metodelor și instrumentelor de măsurare și planificare a implicării angajaţilor;
 • Înțelegerea rolului planului de acțiune, a programelor de formare și a altor eforturi în implicarea angajaţilor;
 • Identificarea etapelor care pun în dificultate implementarea programelor de implicare emoțională și metode de abordare a acestor situații;
 • Studii de caz: cele mai bune practici din domeniu.

Informații despre curs și înscrieri:

http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor/

http://www.indicatorideperformanta.ro/premium/training/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor-employee-engagement-23-octombrie-2014–37.html

Referințe

Sursă imagine

Webinar gratuit: Tehnici de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță

12 septembrie 2014

webinar-gratuit-kpis

Acumen Integrat deschide perioada înscrierilor pentru cel de-al doilea webinar din noua serie, în cadrul căruia va fi abordată tema selecției Indicatorilor Cheie de Performanță.

 • Dată desfășurare webinar: Joi, 18 septembrie 2014
 • Ore desfășurare: 16:00 – 17:00
 • Durata: 1 oră (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului

Într-un studiu efectuat de către The KPI Institute, partenerul internațional al Acumen Integrat, 50% dintre respondenți au afirmat că cea mai cea mai dificilă etapă  în procesul de implementare a unui sistem de management o constituie selecția Indicatorilor Cheie de Performanță. Urmărind să furnizarea de clarificări și informații relevante la acest nivel, acest webinar va consta în prezentarea a 8 tehnici de selecție a indicatorilor, menite să asigure dezvoltarea de Indicatori Cheie relevanți pentru orice context organizațional.

Subiectele propuse spre dezbatere în cadrul acestui webinar sunt următoarele:

 • Valoarea adăugată de Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs);
 • Identificarea nevoilor;
 • Întrebări relevante privind performanța;
 • Analiza fluxului de valori;
 • Calibrarea KPIs;
 • Criterii de selecție a KPIs;
 • Workshop selecția KPIs;
 • Selecția KPIs pentru Balanced Scorecard.

Beneficiile participării

 • Înțelegerea valorii adăugate a utilizării unor tehnici specifice în procesul de selecție a KPIs;
 • Învățarea modalităților de implementare în practică a tehnicilor de selecție a KPIs;
 • Exemple de bune practici privind selecția KPIs.

Despre formator

Mihai Toma ocupă poziția de Business Research Analyst în cadrul INTEGERPERFORM si este certificat internațional în managementul indicatorilor de performanță în urma absolvirii cursului „Certified Key Performance Indicators Professional” desfășurat la Sibiu în perioada 16 – 18 iunie 2013, certificare oferită din partea The KPI Institute.

Activitatea de formator a acestuia s-a concretizat prin dezvoltarea și livrarea de cursuri precum:

 • Seminarii interne pentru implementarea unui sistem de management al performanţei în cadrul INTEGERPERFORM;
 • Cursul „Indicatori de Performanță: Măsurare, învăţare, optimizare” în cadrul proiectului de consultanță realizat de INTEGERPERFORM pentru compania CELCO;
 • Curs Certificare Profesională Indicatori Cheie de Performanță, 31 martie – 2 aprilie 2014, Muscat, Oman (The KPI Institute)
 • Curs – Indicatori de Performanță: Măsurare, învăţare, optimizare (2013).

Înscrieri

Înscrierile se pot efectua accesând linkul:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3877674407030500610

Gestionarea fluctuației de personal

10 septembrie 2014

implicarea angajatilor

 

 

Fluctuația de personal este un proces care însumează ansamblul acțiunilor întreprinse pentru a înlocui un angajat, indiferent de motivul care a adus această nevoie de schimbare. Referitor la acest proces, rata fluctuației de personal trebuie să fie considerat drept un indicator cheie de performanță (KPI) important, deoarece aceasta arată procentajul angajaților pe care o companie trebuie să îi înlocuiască într-o anumită perioadă de timp.

% Fluctuația de personal este un indicator pe care majoritatea specialiștilor și managerilor de resurse umane încearcă să îl mențină la o valoare cât mai mică. Această perspectivă reprezintă abordarea clasică, în care angajații sunt concediați doar în situații extreme, iar cei care doresc să demisioneze primesc o contraofertă.

Menținerea ratei de fluctuație a personalului la un nivel scăzut prin contraoferte permanente făcute angajaților duce în cele din urmă în două direcții.

Pe de-o parte, organizațiile demonstrează prin această abordare că nu apreciază un angajat la adevărata sa valoare decât în momentul în care acesta este pe punctul de a demisiona. Astfel, aprecierea venită din partea angajatorului va fi percepută de către angajat ca fiind una „întârziată”. El nu va mai fi motivat de strategia „mai bine mai târziu decât niciodată” a angajatorului.

De pe altă parte, este posibil ca o contraofertă să nu reflecte potențialul unui angajat și rezultatele acestuia în cadrul organizației. Din acest motiv, o contraofertă poate fi în dezavantajul organizației deoarece reprezintă o investiție care nu va aduce rezultatele așteptate. În acest fel, organizația elimină posibilitatea instaurării unei schimbări aduse de către alți angajați care ar putea avea performanțe mai bune și ar putea aduce plus valoare organizației. Iar toate acestea cu scopul de a menține fluctuația personalului la un nivel scăzut.

În loc să își concentreze eforturile și investițiile exclusiv asupra acestui indicator cheie de performanță, organizațiile sunt sfătuite să mențină și să atragă doar acele persoane care au rezultate și care sunt dispuse să-ți aducă propria contribuție. Acești angajați sunt identificați devreme, după procesele de evaluare a angajaților, sau în urma unui feedback 360 de grade, care sunt cele mai eficiente instrumente în acest sens, ele oferind o privire de ansamblu mai clară și din mai multe perspective. Totodată, angajații care nu se ridică la nivelul așteptărilor în ceea ce privește performanța înregistrată sunt, de regulă, cei care nu cred în organizație și în activitatea acesteia. Din acest motiv, ei nu sunt implicați emoțional și ezită să investească vreun efort în acest sens. Această categorie de angajați poate reprezenta în mod intenționat, sau neintenționat, un element negativ în cadrul unui departament sau unei echipe.

În situațiile menționate anterior, cel mai indicat ar fi să se permită o creștere a fluctuației personalului cu scopul de a aduce noi talente în cadrul organizației, oameni care ar putea avea rezultate mai bune, sau care ar profita la maximum de șansa de a fi implicați în activitatea companiei.

Evoluția și dinamismul sunt două dintre caracteristicile pieței muncii și, astfel, organizațiile ar trebui să admită faptul că dinamismul și evoluția se bazează uneori pe noii angajați care vin cu perspective și opinii inovatoare.

Rata fluctuației de personal nu trebuie să fie neglijată sau trecută cu vederea de către organizații deoarece ea influențează în mare măsură costurile datorate proceselor de promovare, de recrutare, de angajare și de formare. Totodată, păstrarea angajaților, doar de dragul de a-i păstra poate presupune costuri mai mari și rezultate mai puțin pozitive.

Strategia ideală în ceea ce privește gestionarea fluctuației de personal implică o abordare rațională și echilibrată, care să fie în avantajul organizației și care să asigure performanța sa în viitor. Astfel, angajații cu performanțe bune sau angajații noi ar trebui păstrați, iar cei care doresc să plece ar trebui să fie lăsați să facă acest lucru fără ca vreuna dintre părți să sufere repercusiuni.

Recomandări

Profită şi înscrie-te la cursul „Implementarea şi Optimizarea Programelor de Implicare Emoțională a Angajaţilor” (23 octombrie 2014, București) pentru a dobândi competențele necesare înțelegerii factorilor care influențează implicarea angajaților, etapelor măsurării gradului de implicare emoțională și proceselor de îmbunătățire a nivelului de implicare a angajaților.

Beneficiile participării:

 • Înțelegerea procesului de implicare emoțională a angajaţilor și deprinderea abilitaților de a implementa un astfel de proces în propria organizație;
 • Aplicarea în practică a metodelor și instrumentelor de măsurare și planificare a implicării angajaţilor;
 • Înțelegerea rolului planului de acțiune, a programelor de formare și a altor eforturi în implicarea angajaţilor;
 • Identificarea etapelor care pun în dificultate implementarea programelor de implicare emoțională și metode de abordare a acestor situații;
 • Studii de caz: cele mai bune practici din domeniu.

Informații despre curs și înscrieri:

http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor/

http://www.indicatorideperformanta.ro/premium/training/implementarea-si-optimizarea-programelor-de-implicare-emotionala-a-angajatilor-employee-engagement-23-octombrie-2014–37.html

Referințe articol:

Sursă imagine:

Webinar gratuit: Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță, 10 septembrie, 2014

8 septembrie 2014

webinar indicatori cheie de performanta

Au mai rămas două zile până la desfășurarea webinarului gratuit cu tema Înțelegerea Indicatorilor Cheie de Performanță, organizat de Acumen Integrat. Primul dintr-o serie de webinarii gratuite pe diverse teme, acesta se adresează tuturor celor care sunt interesați de definirea și utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță.

 • Dată desfășurare webinar: Miercuri, 10 septembrie 2014
 • Ore desfășurare: 16:00 – 17:00
 • Durata: 1 ora (45 min. prezentare, 15 min. sesiune Q&A)
 • Participare online: Gratuită

Descrierea webinarului

Indicatorii Cheie de Performanță sunt elemente de bază în procesul de măsurare și monitorizare a performanţei. Crearea unei librării cu KPIs și o documentare riguroasă a acestora ne pot ajuta să evaluăm cu rapiditate starea curentă comparativ cu o țintă definită.

Subiectele propuse spre dezbatere în cadrul acestui webinar sunt următoarele:

 • Rolul Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs);
 • Legătura dintre metrici – Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) – Indicatori Cheie de Risc (KRIs) – modele analitice (Analytics);
 • Standardizarea KPIs;
 • Valoarea adăugată de KPIs.

Beneficiile participării

 • Clarificarea noțiunilor terminologice;
 • Cunoașterea aportului Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) în managementul performanței la nivel organizațional;
 • Înțelegerea beneficiilor standardizării numelui unui Indicator Cheie de Performanță;
 • Furnizarea unor exemple concrete prin intermediul studiilor de caz.

 Despre facilitator

Acest webinar va fi susținut de Andreea Trîmbițaș, Cercetător Economist în Management și Formator în cadrul INTEGERPERFORM, divizia europeană a The KPI Institute. Activitatea sa de consultant și formator s-a materializat în proiecte privind implementarea sistemelor de managementul performanței, susținerea de cursuri pe tema Indicatori de Performanță, Criterii de Performanță, dar și susținerea workshop-ului HR Dashboard and Scorecard: From metrics and KPIs to an integrated system.

În cadrul cercetărilor întreprinse, Andreea Trâmbițaș a documentat peste 500 de KPIs, contribuind la dezvoltarea publicațiilor KPI Compendium și  la seria de rapoarte Top 25 KPIs. De asemenea, a realizat articole pentru blogul smartKPIs.com și Performance Magazine.

Înscrieri

Înscrierile se pot efectua accesând linkul:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6983162536150942466

Indicatori cheie de performanță pentru serviciul Google Trusted Stores

29 august 2014

Google Trusted Stores

Google Trusted Store este un proiect al cărui scop este să ofere clienților o experiență de cumpărare de calitate în mediul online. Un client satisfăcut reprezintă un atu atât pentru comercianți, cât și pentru Google. Totodată, stabilirea de standarde de calitate pentru cumpărăturile efectuate online crește gradul de încredere a clienților în acest tip de comerț.

Comandând prin serviciul oferit de Google, cumpărătorii pot beneficia de o garanție în momentul în care cumpără. Dacă apare o problemă cu respectiva comandă, iar aceasta nu poate fi soluționată de către comerciant, Google intervine, oferind suport în rezolvarea acesteia. Problemele pentru care acest lucru este posibil sunt: primirea unui produs diferit față de cel comandat, sau a unui produs care nu se ridică la standardele calitative promise, facturarea incorectă, neprimirea la timp a comenzii, nerespectarea politicilor de returnare a produsului și alte inconveniente de acest fel.

Acest parteneriat nu se realizează contra cost, însă, pentru a face parte din acest program, comercianții trebuie să îndeplinească o serie de criterii. Acestea privesc:

Comercianții sunt evaluați în mod constant pentru vedea dacă țintele stabilite pentru acești indicatori cheie de performanță sunt atinse, și astfel, cumpărătorii beneficiază de o experiență pozitivă în momentul efectuării de cumpărături online. Aceste măsurători sunt grupate în trei categorii:

KPIs Google Trusted Store

Relația cu clienții

 • % Comenzi fără probleme – măsoară procentul clienților care optează pentru garanție la cumpărare, dar care nu solicită ajutorul Google în soluționarea inconvenientelor, din numărul total de cumpărători care fac parte din acest program.
 • # Timpul de răspuns la emailurile clienților – măsoară media numărului de ore necesare pentru a răspunde la emailurile primite din partea clienților. Totodată, % Soluționarea rapidă a problemei poate fi calculată ca procentul problemelor soluționate într-o anumită perioadă de timp.

Livrarea

 • % Comenzi livrate la timp – măsoară procentul comenzilor care sunt livrate într-un anumit interval de timp, ca fiind „data de livrare estimată” de către comerciant din totalul comenzilor livrate.
 • # Timpul de livrare – măsoară media numărului de zile necesare pentru ca o comandă să ajungă la cumpărător, din momentul plasării comenzii. Dacă nu există informații pentru efectuarea acestui calcul, indicatorul poate fi înlocuit cu # Timpul de transport, care arată media numărului de zile necesare pentru transportarea comenzii, de la data plasării comenzii.

Returnări

 • # Durata de returnare a produsului comandat – măsoară numărul de zile în care comerciantul acceptă returnarea unui produs.
 • # Durata de procesare a produselor returnate – măsoară media numărului de zile necesare unui comerciant pentru a procesa returnarea unui product.

Stabilirea de Acorduri asupra nivelului de calitate a serviciilor (SLA) între partenerii de afaceri este un factor cheie în consolidarea unei colaborări de succes. Un astfel de acord stabilește în mod clar standardele de performanță pe care trebuie să le îndeplinească fiecare parte. În cele mai multe cazuri, indicatorii monitorizați au o influență majoră asupra experienței clienților, fie în mod direct prin % Rezolvarea imediată a problemelor, fie indirect prin % Materii prime livrate la timp, în cazul furnizorilor.

Referințe:

Sursă imagine:

Google (2014), Google Trusted Stores

 

Construind performanța: Indicatori Cheie de Performanță utilizați în domeniul construcțiilor

27 august 2014

KPIs constructions

Construcțiile reprezintă unul dintre cele mai dinamice domenii din industrie, și o componentă importantă pentru economia unei țări, respectiv pentru ramurile industriale complementare, precum industria oțelului, cimentului sau industria chimică. Specificul fiecărui proiect de construcții și numărul mare de actori implicați într-un astfel de proiect accentuează complexitatea măsurării performanței în acest domeniu.

Firmele de construcții folosesc Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) pentru a se asigura de atingerea obiectivelor strategice, financiare și non-financiare, stabilite pentru fiecare proiect în parte. În timp ce unii sunt de părere că timpul, calitatea și costurile sunt criterii fundamentale în măsurarea reușitei proiectelor, alții consideră că succesul presupune mai mult decât aceste trei aspecte.

De exemplu, Departamentul pentru Mediu, Transporturi și Regiuni al Marii Britanii, consideră că, pentru a menține competitivitatea unei afaceri, pe lângă timp, calitate și costuri, sunt importante schimbările și gradul de satisfacție a clienților, respectiv performanța în sănătate și securitate.

În continuare, sunt prezentate câteva exemple de indicatori de performanță ce pot fi utilizați în construcții, grupați în trei categorii:

Costuri

 1. $ Variația costului de construcție – măsoară rata de variație a costului de construcție efectiv, în raport cu cel estimat inițial;
 2. % Costul de exploatare și întreținere a construcției – măsoară costul anual de exploatare și întreținere a unei construcții, exprimat ca procent din costul de construcție și proiectare.

Timp

 1. # Timpul necesar reparării defectelor – măsoară timpul necesar antreprenorului pentru a repara toate defectele în perioada de întreținere, din momentul în care proiectul este disponibil pentru a fi dat în folosință, până la terminarea perioadei contractuale de reparare a defectelor;
 2. % Proiecte de amenajare finalizate înainte de termen sau la timp – măsoară procentajul proiectelor de amenajări urbane finalizate înainte de termen sau la timp, din totalul proiectelor de amenajare urbană începute.

Calitate

 1. # Probleme de calitate ale construcțiilor ce pot fi date în folosință – măsoară numărul problemelor de calitate în cazul construcțiilor ce pot fi date în folosință;
 2. # Defecte – măsoară numărul total de defecte la momentul predării, cauzate de starea edificiului.

Alți indicatori de performanță, legați de satisfacția clienților, preluați de la Departamentul pentru Mediu, Transporturi și Regiuni al Marii Britanii sunt: % Satisfacția clienților față de construcție și % Satisfacția clienților față de serviciile de construcții. În ceea ce privește domeniul sănătate și securitate, departamentul monitorizează: # Accidentele fatale, % Accidentele nefatale și # Timpul pierdut cu accidentele.

Indicatori cheie de performanță pentru diverse industrii sau arii funcționale specifice pot fi accesați pe indicatorideperformanță.ro.

Odată ce au fost identificați corect și implementați, indicatorii cheie de performanță ajută firmele de construcții să determine măsura în care rezultatele înregistrate sunt în concordanță cu obiectivele stabilite. Principalul avantaj al utilizării KPIs este legat de îmbunătățirea calității și reducerea costurilor. KPIs fac posibilă monitorizarea muncii și a costurilor cu materialele, precum și asigurarea unor rezultate viitoare mai bune prin identificarea punctelor forte și punctelor slabe în procesul de construcție și implementarea de inițiative de succes.

Referințe:

Department of the Environment, Transport and the Regions (2000), The KPI report for The Minister for Construction

Ali, H. A. E. M., Al-Sulaihi, I. A. and Al-Gahtani, K. S. (2012), Indicators for measuring performance of building construction companies in Kingdom of Saudi Arabia

Sursă imagine:

FreeImages

Documentează în mod eficient Indicatorii cheie de performanţă

25 august 2014

art-formular-docum-kpi

Formularul de documentare reprezintă un template standardizat, folosit pentru a înregistra toate informațiile relevante despre un Indicator Cheie de Performanță (KPI). Acesta pune bazele unui cadru riguros de măsurare a performanței prin oferirea unor informații variate cu privire la un indicator de performanță: descriere, ținte, scop, limitări și administrare.

Conform ultimului studiu efectuat de către The KPI Institute, care a avut la bază 21 de exemple practice din diverse industrii, organizațiile utilizează, în medie, 12 câmpuri diferite pentru documentarea unui indicator de performanță. Cele mai populare câmpuri pot fi observate în graficul de mai sus.

Studiul realizat de către The KPI Institute arată faptul că cele mai frecvente tipuri de informații folosite în documentarea unui indicator de performanță pot fi grupate în trei categorii:

 • Informații privind descrierea indicatorilor de performanță: număr de înregistrare KPI, nume, definiție, scop;
 • Informații privind măsurarea indicatorilor de performanță: formulă de calcul și sub-măsurători sau parametri folosiți la calculare, ținte și praguri ale indicatorilor de performanță;
 • Profilul datelor: sursele datelor, limitările acestora și frecvența de raportare a indicatorului de performanță.

Structura recomandată pentru un formular de documentare a indicatorilor de performanță

Formularul de documentare trebuie să fie simplu, bine structurat (câmpurile să fie grupate în secțiuni) și ușor de utilizat (poate fi creat sub forma unui document Excel). Structura recomandată pentru un formular de documentare este următoarea:

 1. Descriere KPI
 • Număr de înregistrare KPI
 • Nume
 • Definiție
 • Scop
 1. Măsurare KPI
 • Formula de calcul
 • Sub-măsurători
 • Ținte
 • Praguri
 1. Profil date
 • Sursa datelor
 • Frecvența de raportare
 • Limitări
 1. Administrare
 • Funcția responsabilului KPI
 • Numele responsabilului KPI
 • Funcția custodelui
 • Numele custodelui
 1. Alte comentarii

Valoarea adăugată a utilizării unui formular de documentare a indicatorilor de performanță

Utilizarea unui formular de documentare clarifică scopul și modalitatea de măsurare a un indicator de performanță. Totodată, acesta evidențiază aspecte legate de administrare, prin prezența informațiilor despre custozi și despre persoanele responsabile de administrarea datelor pentru fiecare indicator în parte. Responsabilul este persoana care se ocupă de atingerea țintelor, iar custodele este persoana care colectează datele.

Formularele de documentare a indicatorilor de performanță asigură o abordare standardizată a utilizării indicatorilor cheie de performanță și ajută la crearea unui catalog de KPI relevanți pentru o organizație, sursă valoroasă  de cunoștințe privind managementul performanței.

Recomandări

Profită şi înscrie-te la cursul „Certificare Profesională Indicatori Cheie de Performanță” (1-3 octombrie 2014, București) pentru a dobândi competențele necesare utilizării KPIs şi pentru a obține la finalul cursului diploma de certificare profesională în utilizarea KPIs conform Cadrului de Management al Indicatorilor Cheie de Performanță al The KPI Institute.

Beneficiile participării:

 • Perspective de învăţare de la cel mai amplu proiect de cercetare pe KPIs;
 • Înțelegerea imaginii de ansamblu a KPIs în context strategic şi analitic;
 • Exersarea utilizării KPIs în studii de caz şi exerciții aplicate;
 • Acces la resurse şi instrumente relevante pentru subiect;
 • Recunoaștere profesională internațională a competenţelor obținute în urma certificării.

Informații despre curs și înscrieri: http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/certificare-profesionala-indicatori-cheie-de-performanta-kpis/ http://www.indicatorideperformanta.ro/premium/training/bucuresti-curs-certificare-profesionala-indicatori-cheie-de-performanta-47.html

Infografic – Indicatori Cheie de Performanță

21 august 2014

Indicatorii cheie de performanță (KPIs) sunt măsurători selectate pentru a oferi vizibilitate asupra performanței unei organizații la diferite niveluri (operațional, strategic, departamental, individual). În acest mod, indicatorii de performanță oferă personalului cu putere de decizie posibilitatea de a întreprinde acțiunile necesare pentru a obține rezultatele dorite. De regulă, indicatorii sunt organizați și monitorizați cu ajutorul Dashboard-urilor și Scorecard-urilor de performanță, instrumente menite să ofere tuturor angajaților dintr-o organizație posibilitatea de a accesa și a înțelege progresul strategiei implementate.

Cu scopul de a oferi o prezentare succintă a indicatorilor cheie de performanță, și pentru a înțelege complexitatea utilizării acestora în practică, The KPI Institute, autoritatea globală în lucrul cu indicatorii cheie de performanță și partener internațional al Acumen Integrat, a dezvoltat Infograficul Indicatori Cheie de Performanță. Acesta prezintă într-o manieră simplă și ușor de urmărit modul de utilizare a indicatorilor.

Infograficul pune accentul pe clarificarea terminologiei specifice indicatorilor cheie de performanță, pe adresarea celor mai importante provocări în ceea ce privește utilizarea indicatorilor, dar și pe oferirea de exemple concrete de KPIs aparținând diferitelor arii funcționale (Cercetare și dezvoltare, Contabilitate, Marketing și comunicare, Resurse umane etc.) și industrii (Call Center, Transporturi, Infrastructură etc.).

Totodată, infograficul prezintă modul în care să procedați și să nu procedați atunci când creați grafice de vizualizare a datelor, o etapă esențială în vederea raportării cu acuratețe a indicatorilor de performanță.

Pentru a vizualiza și descărca infograficul despre Indicatorii Cheie de Performanță faceți clic aici.

KPI Infografic

Acumen Integrat a lansat calendarul cursurilor din sesiunea de toamna 2014

19 august 2014

 

Agenda cursuri toamna 2014

Daca luna august este perioada in care ne reincarcam bateriile, ne recalibram atentia si ne reimprospatam entuziasmul, luna septembrie ne ofera oportunitatea de a folosi energia dobandita pentru perfectionare si performanta, atat la nivel individual, cat si la nivel de organizatie.

In acest sens, Acumen Integrat a lansat calendarul cursurilor deschise care vor avea loc in perioada septembrie – decembrie 2014. Oferta pentru aceasta sesiune cuprinde programe de dezvoltare profesionala din domenii variate, precum: Indicatori Cheie de Performanta (KPIs), Resurse Umane, Call Center, Logistica.

Temele propuse pentru aceasta toamna sunt:

 • Indicatori de Performanta: Certificare Indicatori Cheie de Performanta;
 • Resurse Umane: Implementarea si optimizarea programelor de implicare emotionala a angajatilor, Implementarea programelor de managementul succesiunii, Managementul echipei, Criteriile de performanta, evaluarea si imbunatatirea performantei angajatilor, Elemente de management intercultural
 • Call Center: Managementul performantei in Call Center: KPIs, Scorecard si Dashboard
 • Logistica: Managementul performantei in Logistica: KPIs, Scorecard si Dashboard

Cursurile sunt recomandate unor categorii variate de profesionisti: antrerprenori, consultanti in domeniu, manageri, coordonatori, team leaderi, analisti, manageri de strategie, arhitecti de performanta care, in functie de specificul cursului, doresc sa isi dezvolte competente pentru:

 • utilizarea sistemelor de managementul performantei la nivel de organizatie, departament si angajat;
 • optimizarea operatiilor si a performantei in aprovizionare-logistica;
 • optimizarea performantei in call center;
 • intelegerea si aplicarea metodelor si instrumentelor de masurare si planificare a implicarii angajatilor;
 • identificarea angajatilor cu potential si oferirea de oportunitati de dezvoltare a carierei pentru a le permite sa progreseze si sa preia un set mai larg de sarcini;
 • identificarea oportunitatilor de imbunatatire a performantei echipei;
 • imbunatatirea relatiilor profesionale in cadrul unor echipe multiculturale.

Un program de referinta pentru formatorii cu experienta in livrarea de cursuri, dar si pentru cei care vor sa isi dezvolte competentele de pregatire si sustinere a unui curs este cursul ASTD Master Trainer organizat de Acumen Integrat in colaborare cu organizatia americana Association for Talent Development.

Cursul va avea loc in perioada 11 – 14 septembrie 2014 la Sibiu si va fi sustinut de catre un formator cu experienta din partea ASTD. Programul urmareste ca participantii sa dobandeasca competentele necesare pentru: pregatirea si dezvoltarea unui curs, evaluarea nevoilor participantilor, crearea unui mediu de invatare pozitiv, gestionarea provocarilor si evaluarea procesului de invatare.

Beneficiile participarii la cursuri sunt completate de suita de instrumente pre-populate cu indicatori de performanta – Dashboard-uri si Scorecard-uri cu un grad ridicat de valoare adaugata, oferite gratuit participantilor ca parte a materialelor de curs. De asemenea, toti participantii beneficiaza de acces gratuit pe o durata determinata la continutul premium al portalului IndicatoridePerformanta.ro. Aceste resurse completeaza procesul de invatare experientiala, facilitand aplicarea imediata in organizatii a noilor cunostinte dobandite in cadrul cursurilor.

Pentru a consulta oferta completa de cursuri, accesati pagina de prezentare a cursurilor deschise de pe site-ul Acumen Integrat: http://www.acumenintegrat.ro/cursuri/cursuri-deschise/ sau de pe platforma Indicatori de performanta: http://www.indicatorideperformanta.ro/cursuri-training-conferinte/agenda

Numarul de locuri este limitat si reduceri la taxele de participare sunt disponibile doar in primele saptamani de inscriere.

Cursurile de instruire din agenda 2014 sunt oferite atat in regim deschis, cat si intern. Pentru detalii, va rugam sa ne contactati.

Contact

Anca Andrieş, Specialist Marketing si Relatii Publice
E-mail: Anca.Andries@acumen.ro
Telefon: +40 369 426 934
Mobil: +40 746 673 701

Website: www.acumenintegrat.ro

Noul site Acumen Integrat a fost lansat!

13 august 2014

Interfata site

Echipa Acumen Integrat are placerea de a anunța lansarea noii pagini oficiale Acumen Integrat, www.acumenintegrat.ro.

Site-ul are o noua interfata, interactiva si usor de navigat, care permite utilizatorilor accesul rapid la toate informatiile despre cursurile si evenimentele Acumen Integrat, dar si la ultimele stiri din domeniul managementului performantei. Astfel, site-ul reprezinta puntea principala de comunicare dintre companie si public.

Explorand sectiunile noii versiuni a site-ului gasiti:

Va invitam sa accesati noul site www.acumenintegrat.ro pentru detalii despre cursurile oferite de compania noastra, create pentru a raspunde nevoilor dumneavoastra specifice de invatare si dezvoltare profesionala. In urma unei analize de nevoi, aceste programe de invatare pot fi adaptate nevoilor organizatiei din care faceti parte cu scopul de a va oferi suport acolo unde este nevoie si de a construi pe realitatea specifica organizatiei.

Va dorim navigare placuta!

Echipa Acumen Integrat